Αποδόσεις Συστήματος 5 από 7 . Κωδ. 45 . Στήλες 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-2 2-4 - -
Είτε - 2-3 2-3 - -
4 Είτε - 1-3 0-3 1-3 -
Είτε - - 4 1 -
3 - - 1-3 0-4 0-3
2 - - - 2-4 0-3
1 - - - - 3-4