Αποδόσεις Συστήματος 5 από 8 . Κωδ. 35 . Στήλες 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-1 2-5 0-3 -
Είτε - 1-4 1-5 0-2 -
4 Είτε - 1-2 0-4 0-5 0-2
Είτε - - 2-5 0-4 0-1
3 Είτε - - 1-3 1-4 0-4
Είτε - - - 4-5 0-2
2 - - - 1-4 1-5
1 - - - - 3-5