Αποδόσεις Συστήματος 5 από 9 . Κωδ. 34 . Στήλες 9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-1 2-4 4-5 -
Είτε - 1-3 1-6 1-5 0-2
4 Είτε - 1-2 1-3 2-6 1-3
Είτε - - 3-5 1-5 0-3
3 Είτε - - 1-3 1-5 1-5
Είτε - - - 6-7 1-3
2 - - - 2-4 2-6
1 - - - - 5