Αποδόσεις Συστήματος 5 από 10 . Κωδ. 24 . Στήλες 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 - 6 6 -
Είτε - 1-3 4-6 4-6 1-3
4 Είτε - 1 0-4 4-12 0-4
Είτε - - 3-7 0-8 3-7
3 Είτε - - 1-3 4-6 4-6
Είτε - - - 7 7
2 Είτε - - - 3-7 0-8
Είτε - - - - 14
1 - - - - 7