Αποδόσεις Συστήματος 5 από 10 . Κωδ. 23 . Στήλες 51
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 1-5 20-28 14-21 4-7
Είτε - 5-7 14-22 18-28 1-6
4 - 1-6 0-15 20-40 0-15
3 - - 4-6 20-23 19-23
2 - - - 11-13 26-30
1 - - - - 25-26