Αποδόσεις Συστήματος 5 από 11 . Κωδ. 15 . Στήλες 22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 - 5 15 -
Είτε - 1-2 6-9 7-10 2-5
4 Είτε - 1 2 12 6
Είτε - - 4-6 6-12 4-10
3 - - 1-2 6-9 9-12
2 - - - 4 12
1 - - - - 10