Αποδόσεις Συστήματος 5 από 12 . Κωδ. 14 . Στήλες 38
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-2 4-11 16-28 1-10
Είτε - 1-5 3-15 9-23 3-14
4 Είτε - 1-2 0-8 12-26 4-18
Είτε - - 4-11 5-21 7-21
3 Είτε - - 1-4 8-16 14-25
Είτε - - - 16-17 14
2 - - - 4-8 17-24
1 - - - - 15-18