Αποδόσεις Συστήματος 5 από 13 . Κωδ. 13 . Στήλες 54
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-2 4-15 18-38 5-17
Είτε - 1-5 4-19 13-33 6-23
4 Είτε - 1-2 0-10 14-33 9-27
Είτε - - 5-11 13-26 16-29
3 - - 1-4 11-20 21-31
2 - - - 5-9 24-30
1 - - - - 19-22