Αποδόσεις Συστήματος 5 από 15 . Κωδ. 12 . Στήλες 118
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Επιλεγμένοι Αριθμοί που συμφωνούν με την Νικήτρια Στήλη > Κατηγορίες Κερδών
   5       4       3       2       1   
5 Είτε 1 0-4 8-23 39-68 25-47
Είτε - 1-6 9-25 33-63 28-53
4 Είτε - 1-3 2-12 29-52 37-60
Είτε - - 6-13 29-46 44-62
3 - - 1-5 19-34 49-66
2 - - - 9-14 52-62
1 - - - - 36-41